List of active policies

Name Type User consent
Polityka Cookies Site policy Guests
Polityka prywatności Privacy policy Guests

Summary

Proszę o wyrażenie zgody na:

Full policy

Jakich cookies używamy i dlaczego

Cookies wykorzystywane na naszej stronie dzielą się na następujące kategorie:

  • Cookies „absolutnie niezbędne” - czyli takie, bez których witryna nie będzie działała; tych cookies nie da się wyłączyć. Zwykle używa się ich w odpowiedzi na czynności wykonywane przez użytkownika strony, wymagających od nas podjęcia pewnych działań - takich jak logowanie do serwisu.
  • Cookies „analityczno-wydajnościowe” umożliwiają nam zbieranie danych analitycznych, czyli liczenie odsłon i ruchu na stronie, co pozwala ocenić i usprawnić jej działanie. Pliki te mogą pochodzić od nas lub od naszych usługodawców (np. Adobe, Google, Akamai, Brightcove, Qualtrics). Dzięki nim dowiadujemy się, które strony są najbardziej i najmniej popularne i widzimy, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie.
  • Cookies „funkcjonalne” umożliwiają naszej stronie wykonywanie dodatkowych funkcji i prowadzenie działań personalizacyjnych, dostosowanych do wzorców interakcji danego użytkownika. Mogą pochodzić od nas lub od naszych usługodawców, takich jak Adobe, których usługi dodaliśmy do naszej witryny.
  • Cookies „reklamowo-celowe” umieszczają w naszej witrynie partnerzy reklamowi, na przykład Adobe. Służą im do budowania profilu zainteresowań użytkownika i przedstawiania mu odpowiednich reklam w czasie odwiedzin na innych stronach.
  • Cookies „społecznościowe” umieszczają z kolei media społecznościowe, takie jak Twitter, LinkedIn czy Facebook, które dodaliśmy do swojej witryny, by użytkownicy mogli udostępniać swoje treści znajomym i innym sieciom. Pliki te umożliwiają śledzenie działania przeglądarki użytkownika na innych stronach i budowanie profilu jego zainteresowań. Może to mieć wpływ na treść powiadomień, wyświetlanych danemu użytkownikowi w innych odwiedzanych przez niego witrynach.

 

Jak długo cookies pozostają w urządzeniu użytkownika?

Zależy to od tego, czy są to tzw. pliki „trwałe”, czy „sesyjne”. Trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę sieciową i pozostanie tam do dnia utraty ważności, chyba że użytkownik wcześniej sam go usunie. Sesyjny plik cookie z kolei traci ważność po zakończeniu sesji użytkownika, przy zamknięciu przeglądarki.


Sposoby kontroli cookies

Cookies można na różne sposoby kontrolować i nimi zarządzać. Należy jednak pamiętać, że ich usunięcie lub wyłączenie może wpłynąć na działanie tej witryny - mogą ograniczyć jej działanie.

Jeżeli cookies nie są niezbędne naszej witrynie do prawidłowego działania, przy pierwszej wizycie zwracamy się do użytkownika o wyrażenie zgody na ich stosowanie.

Użytkownik może też zarządzać ustawieniami cookies we własnej przeglądarce.

Zgoda na stosowanie cookies lub odmowa ich przyjęcia ograniczają się do strony, na której znajduje się niniejszy komunikat i nie dotyczą innych witryn, które mogą być do niej podlinkowane. Dodatkowe informacje dotyczące cookies używanych przez inne witryny znajdują się w umieszczonych na nich powiadomieniach dotyczących prywatności lub cookies.


Poczta elektroniczna

Możemy również korzystać z technologii umożliwiającej sprawdzenie, czy użytkownicy przeczytali, kliknęli lub przekazali dalej określone wiadomości, przesłane im przez nas za pośrednictwem poczty elektronicznej - po to, by wzbogacić i uatrakcyjnić naszą ofertę.


Zmiany informacji o cookies

Niniejsza informacja o cookies może podlegać okresowym zmianom, uznanym przez nas za konieczne. Jej zmiana taka wiąże się ze zmianą daty aktualizacji umieszczonej w adnotacji poniżej — zmieniona informacja o cookies będzie miała zastosowanie wobec użytkowników oraz przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji.
Summary

Proszę o wyrażenie zgody na:

Full policy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonywania umowy

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, ul. Marszałkowska 20/22 lokal 64, 00-590 Warszawa

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail igte@igte.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://igte.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 22 629 09 27 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy świadczenia na Pani/Pana rzecz usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług;
  • Świadczenie usług polega w szczególności na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów oraz na udostępnieniu materiałów szkoleniowych za pośrednictwem utworzonego przez Administratora indywidualnego konta w serwisie www.zadbanefinanse.pl
  • Administrator dokonuje również przetwarzania danych w celach opartych na jego prawnie uzasadnionym interesie. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dostarczanie klientom ofert i dostępnych promocji prowadzonych przez administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres mailowy, nazwa użytkownika w serwisie i hasło (dane uwierzytelniające)

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności dostawcom usług IT.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w serwisie. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani / Pan administratorowi, tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w celu założenia konta jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy i świadczenie usług na Pani/ Pana rzecz.